Podmínky použití

Prohlášení o ochraně soukromí v souvislosti s návštěvou webových stránek www.klubmaminek.cz, v souvislosti s registrací do Klubu maminek na webových stránkách www.klubmaminek.cz/cs/registrace.

Úvod

Společnost Nutricia a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10, PSČ: 140 00, IČ: 630 79 640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3207 si uvědomuje, že můžete mít obavy z toho, jak jsou používány osobní údaje, které nám poskytnete. Uznáváme důležitost ochrany Vašeho soukromí.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Nutricia a.s. (dále jen „Nutricia“) shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou webových stránek www.klubmaminek.cz, v souvislosti s registrací do Klubu maminek na webových stránkách www.klubmaminek.cz/cs/registrace. Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde www.nutricia.cz/gdprochrana.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 25. května 2018.

Základní zásady a náš závazek chránit soukromí

V Nutricia jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat naše postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

 • nejste povinni nám poskytovat žádné osobní údaje, které od Vás požadujeme. Pokud se rozhodnete nám osobní údaje neposkytnout, nemusíme však být schopni poskytovat Vám některé naše služby nebo dodávat naše výrobky;
 • Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;
 • snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů;
 • pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;
 • jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;
 • Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, kterou Vám poskytujeme.

Registrace

Za účelem Vaší registrace do Klubu maminek na webové stránce www.klubmaminek.cz/cs/registrace sbíráme a zpracováváme Vaše osobní údaje. Některé údaje jsou pro registraci povinné, jiné jsou volitelné. Ale čím více nám toho o sobě řeknete, tím spíše Vám budeme schopni nabídnout relevantní obsah. Zároveň budeme moci přizpůsobit web tak, abychom Vám usnadnili jeho používání.

Údaje povinné pro účely registrace do Klubu maminek jsou:

 • Vaše jméno
 • Vaše příjmení
 • Váš e-mail
 • Vaše pohlaví
 • datum narození Vašeho dítěte (možno i předpokládané)

V případě, že se budete chtít zaregistrovat pomocí Vašeho účtu na Facebooku, můžeme o Vás získat dodatečné údaje, především:

 1. Vaši profilovou fotografii
 2. Číselný identifikátor Vašeho profilu
 3. Jméno a příjmení, pod kterým jste na Facebooku

Další používání webu Klubmaminek.cz a dalších souvisejících služeb

V souvislosti s Vaší registrací do Klubu maminek můžeme přímo od Vás při Vaší účasti v našich akcích či soutěžích a při využívání našich dalších služeb (například online poradna, nahrávání vlastních příspěvků) shromažďovat i tyto druhy dalších osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů:

 1. Vaši profilovou fotku;
 2. jméno, příjmení nebo pohlaví Vašeho dítěte;
 3. věk, váhu a výšku Vašeho dítěte;
 4. fotku či video Vašeho dítěte;
 5. Vaše uživatelské jméno a uživatelské ID;
 6. další osobní kontaktní údaje, jako je doručovací adresa, adresa pobytu nebo telefonní číslo;
 7. komentáře, články, recenze, fotky, videá
 8. komunikace s Vámi, které mohou obsahovat podrobnosti našich rozhovorů prostřednictvím chatu, online poradny, e-mailu info@klubmaminek.cz linek péče o zákazníky nebo zákaznické služby;
 9. demografické údaje, například preference v oblasti životního stylu. K těmto preferencím může patřit preference některých výrobků, které nabízíme, a Váš zájem o tyto výrobky;
 10. Vaše lokalizační údaje;
 11. historii Vašeho prohlížeče, například stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu;
 12. údaje o Vašem zdravotním stavu, pokud nám je poskytnete; jedná se především o informace porodu;
 13. profily na sociálních médiích.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:

 1. sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo
 2. čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme například umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby, a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy).

Tyto osobní údaje slouží především k tomu, abychom Vám byli schopni nabídnout obsah šitý na míru potřebám Vašim a Vašeho dítěte.

Proč shromažďujeme a užíváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

 1. abychom mohli spravovat Vaši registraci do Klubu maminek na webových stránkách klubmaminek.cz/cs/registrace po technické stránce,
 2. ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů, žádostí, stížností nebo reklamací,
 3. za účelem vývoje a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek,
 4. abychom Vám mohli sdělovat informace pomocí newsletterů, SMS zpráv, online poradny nebo jiných komunikačních kanálů,
 5. za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních aktivitách,
 6. k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak,
 7. za účelem porozumění a posouzení zájmů, přání a měnících se potřeb zákazníků, abychom mohli zdokonalovat naše webové stránky, stávající výrobky a služby a/nebo vyvíjet nové výrobky a služby,
 8. za účelem poskytování personalizovaných výrobků a sdělení a doporučování výrobků Vám jakožto zákazníkům.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení povinností vyplývajících z právních předpisů nebo v rámci smluvního vztahu s Vámi.

V příslušných případech Vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů.

Citlivé údaje (například údaje o Vašem zdravotním stavu nebo údaje o zdravotním stavu Vašeho dítěte) budeme shromažďovat a zpracovávat jen s Vaším výslovným souhlasem. Poskytnutím citlivých osobních údajů v rámci online poradny výslovně souhlasíte s jejich zpracováním v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení Vaší žádosti.

Jakýkoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám dáte, máte právo kdykoli odvolat.

Vaše práva

Když zpracováváme Vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro Vás znamenají. Nutricia ustanovila v souvislosti se zpracováním osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud jej chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana .

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když

 1. a) jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. b) jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy;
 3. c) jsou osobní údaje zpracovávány automaticky.

Pokud chcete vykonat Vaše právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, jestliže:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo
 2. zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo
 3. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo
 4. vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Nutricia (např. ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách) a neexistují žádné převažující oprávněné zájmy pro zpracování; nebo
 5. osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo
 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat Vaše osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana a my, pokud shledáme Vaši žádost důvodnou, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Údaje subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s registrací do Klubu maminek na webových stránkách www.klubmaminek.cz/cs/registrace uchováváme po dobu Vaší registrace v Klubu maminek. Po jejím ukončení budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže by právní předpisy, včetně zejména daňových, ukládaly povinnost tyto údaje dále uchovávat – v takovém případě budou tyto údaje vymazány po uplynutí deseti let. Osobní údaje v databázi pro účely přímého marketingu zpracováváme až do odvolání souhlasu z Vaší strany, nejdéle však po dobu 4 let. Před uplynutím doby 4 let od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, Vás vyzveme, zda si přejete dobu pro uchovávání a zpracování osobních údajů prodloužit. Pokud se včas nevyjádříte nebo se vyjádříte zamítavě, uděláme vše, co budeme moci, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali (netýká se údajů, které jsme na základě právních předpisů  nebo z jiného oprávněného důvodu povinni uchovávat po delší dobu).

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže

 1. se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo
 2. osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale Vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo
 4. jste vznesli námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda Vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými zájmy Nutricia ke zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud chcete omezit zpracovávání Vašich osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana a my, pokud shledáme Vaši žádost důvodnou, podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahem, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

Sdílení Vašich osobních údajů

Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány.

Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob Druh údajů: Účely:

Marketingové agentury

Osobní kontaktní údaje, Sociální profily, Registrační údaje a další

Zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran

Poskytovatelé komunikačních nástrojů

Osobní kontaktní údaje, preference, sociální profily, registrační údaje a další

Odesílání sdělení a obsahu pomocí různých komunikačních kanálů (sms, newsletter, push notifikace apod.)

Poskytovatelé webového řešení

Osobní kontaktní údaje, preference, sociální profily, registrační údaje, záznamy komunikace z infolinky a další

Zabezpečení bezproblémového chodu webových stránek, databáze a navazujících služeb

Poskytovatelé analytických nástrojů

Anonymizovaná metadata (IP adresa, navštěvované stránky na webu)

Vyhodnocování návštěvnosti a používání webových stránek

Poskytovatelé marketingových a reklamních řešení

Anonymizovaná metadata (IP adresa, navštěvované stránky na webu), osobní kontaktní údaje, sociální profily, registrační údaje, demografická data a další.

Zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran

Profesionálové v oblasti zdravotní péče

Osobní kontaktní údaje, zdravotní stav, záznamy komunikace z infolinky

Vyřízení a odpověď na požadovaný problém, specifikovaný v komunikaci s infolinkou

Automatizované rozhodování a profilování

Co se týče některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje automatickými prostředky, a to pro účely profilování, abychom předvídali Vaše chování na našich webových stránkách nebo výrobky či články, které by Vás mohly zajímat. Na základě profilování však v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování na naší straně.

To znamená, že například na základě Vámi poskytnutého věku Vašeho dítěte Vám budeme zasílat newslettery tak, aby odpovídali věku Vašeho dítěte, případně týdnu Vašeho těhotenství. Na webu Klubmaminek.cz Vám pak budeme přednostně nabízet články a nástroje, které jsou pro Vaše období relevantní. Všechny ostatní články a nástroje ale budete mít i nadále k dispozici

Proti takovému zpracování osobních údajů máte možnost vznést námitku. Pokud bychom navíc zpracovávali tímto způsobem citlivé informace (informace o Vašem zdravotním stavu či zdravotním stavu Vašeho dítěte), můžeme tak činit pouze s Vaším výslovným souhlasem. Máte rovněž možnost se s námi spojit prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana a získat další informace o tomto zpracování.

Cookies a jiné technologie

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky www.klubmaminek.cz nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

 1. a) informace o prohlížeči a operačním systému na Vašem zařízení;
 2. b) IP adresu zařízení, které používáte;
 3. c) naše webové stránky, které si prohlížíte;
 4. d) odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby.

Další informace viz naše Prohlášení o cookies.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zpracování Vašich osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky www.nutricia.cz/gdprochrana nebo nám napište dopis na adresu sídla naší společnosti.

Zveřejňování příspěvků

Veškeré příspěvky, které uživatelé na tyto webové stránky přidají, podléhají kontrole ze strany společnosti Nutricia a.s. před jejich uveřejněním na těchto webových stránkách. Příspěvky se posuzují s ohledem na dále uvedená pravidla pro uveřejnění příspěvků:

Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Příspěvky nesmí obsahovat zavádějící či mylné informace směřující k poškození zdraví, či jakkoli zasahovat do práv třetích osob. Společnost Nutricia a.s. je take oprávněna nezveřejnit příspěvky, které propagují, hodnotí nebo se jakýmkoli jiným způsobem vyjadřují ke značkám či výrobkům jiným, než značkám a výrobkům společnosti Nutricia a.s. Příspěvek dále nesmí zobrazovat nebo jakkoli zmiňovat počáteční mléka od narození do šesti měsíců věku dítěte a nebo aktivity směřující k odrazení od kojení.

Takové příspěvky budou společností Nutricia a.s. ze zveřejnění vyloučeny, případně bude ze zveřejnění odstraněna jejich problematická část.
Žádný z příspěvků přidaný na tyto webové stránky uživateli nepředstavuje oficiální názor společnosti Nutricia a.s.

Společnost Nutricia a.s. rozhodne o zveřejnění příspěvku do 3 pracovních dnů, přičemž příspěvek bude zveřejněn s uvedením času, kdy byl uživatelem přidán.   

Společnost Nutricia a.s. si vyhrazuje právo nepublikovat, resp. dodatečně odstranit příspěvky.

Autorská práva

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu. 
Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.