Podmínky použití webu

 

Vaše osobní údaje chráníme

Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Zveřejňování příspěvků

Veškeré příspěvky, které uživatelé na tyto webové stránky přidají, podléhají kontrole ze strany společnosti Nutricia a.s. před jejich uveřejněním na těchto webových stránkách. Příspěvky se posuzují s ohledem na dále uvedená pravidla pro uveřejnění příspěvků:

Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Příspěvky nesmí obsahovat zavádějící či mylné informace směřující k poškození zdraví, či jakkoli zasahovat do práv třetích osob. Společnost Nutricia a.s. je take oprávněna nezveřejnit příspěvky, které propagují, hodnotí nebo se jakýmkoli jiným způsobem vyjadřují ke značkám či výrobkům jiným, než značkám a výrobkům společnosti Nutricia a.s. Příspěvek dále nesmí zobrazovat nebo jakkoli zmiňovat počáteční mléka od narození do šesti měsíců věku dítěte a nebo aktivity směřující k odrazení od kojení.

Takové příspěvky budou společností Nutricia a.s. ze zveřejnění vyloučeny, případně bude ze zveřejnění odstraněna jejich problematická část.
Žádný z příspěvků přidaný na tyto webové stránky uživateli nepředstavuje oficiální názor společnosti Nutricia a.s.

Společnost Nutricia a.s. rozhodne o zveřejnění příspěvku do 3 pracovních dnů, přičemž příspěvek bude zveřejněn s uvedením času, kdy byl uživatelem přidán.   

Společnost Nutricia a.s. si vyhrazuje právo nepublikovat, resp. dodatečně odstranit příspěvky.

Autorská práva

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu. 
Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

Vaše osobní údaje chráníme

Uživatel, který vyplnil osobní údaje na těchto webových stránkách klubmaminek.cz a tyto údaje odeslal, poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, emailové adrese, adrese bydliště, datu narození dítěte, jménu dítěte nebo pohlaví svém a svého dítěte (dále jen "osobní údaje"), a údajů o kojení, alergiích nebo těhotenství (dále jen “citlivé údaje”) uděluje společnosti Nutricia a.s. jako správci se sídlem Praze, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00, IČ: 63079640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů svých a svého dítěte za účelem prověření jeho platné registrace, jakož i pro další obchodní a marketingové účely společnosti Nutricia a.s., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, a to na dobu 5 let.

Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní a citlivé údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených společností Nutricia a.s., zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním těchto webových stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Nutricia a.s., a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.


Pro zlepšení vašeho zážitku používáme cookies

Abychom vám zpříjemnili zkušenost při používání těchto stránek a lépe porozuměli chování návštěvníků, používáme tzv. cookies. Budete-li pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z našich internetových stránek.

Cookies jsou běžně používané malé soubory znaků, umístěné na váš počítač webovými stránkami, které na internetu procházíte. Pokud se znovu vrátíte na dříve navštívenou stránku, cookies umožňují rozpoznat vaše nastavení z předchozích návštěv. Samotný soubor cookie neobsahuje ani nesbírá žádné informace. Při spojení internetového prohlížeče s navštíveným webem však může cookie pomoci přizpůsobit stránku pro větší pohodlí uživatele, např. zapamatováním si dříve prohlížených produktů nebo nastavení profilu. Cookies jsou ukládány na pevný disk počítače a obsahují jméno serveru, ze kterého byly zaslány, životnost cookie a hodnotu cookie. Cookies nejsou viry. Nejsou nastaveny tak, aby byly spustitelné ani samospustitelné, nemohou vytvářet své vlastní kopie a šířit se do ostatních sítí.
Nastavení cookies, které na webových stránkách používáte, si můžete nastavit přímo v nastavení svého webového prohlížeče (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari a další). Měli byste vědět, že existuje jeden soubor cookie, díky němuž si pamatujeme, jaké předvolby jste si u cookies nastavili.

Z toho vyplývá, že:

  1. Pokud si z vašeho zařízení smažete všechny cookies, budete si muset nastavení na našem webu znovu obnovit.
    2. V případě, že budete pracovat na jiném počítači, mobilu či tabletu, s jiným profilem nebo s jiným prohlížečem, též si nebude naše stránka pamatovat vaše nastavení.


Jaké se používají typy cookies?


Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek. Tento typ cookies o vás neshromažďuje informace, které by se daly použít pro marketingové účely, ani si nepamatuje, kde jste se na internetu pohybovali.

Provozní cookies

Provozní cookies jsou používány pro vylepšení funkcionality webových stránek. Např. cookies, které si pamatují články nebo produkty, který jste v minulosti navštívili. Tyto cookies neshromažďují žádné informace, podle kterých by bylo možné zjistit vaši identitu - všechny shromažďované údaje jsou anonymní a nám slouží pouze k optimalizaci našich webových stránek. Můžeme se také dovědět, co naše uživatele zajímá a tímto způsobem zajistit efektivitu reklamy (pozor, tyto informace nepoužíváme k tomu, abychom vám posílali reklamu v případě, že naše stránky navštívíte). Rádi bychom vás upozornili, že používáním naší webové stránky souhlasíte s používáním provozních cookies.

Funkční cookies

Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při vaší návštěvě. Jedná se například o vaše přihlášení, které jste uvedli při předchozí registraci na stránky. Cookies si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu nebo například jestli jste narazili na nějaké chyby, například u formulářů. Používání těchto cookies záleží pouze na vašem nastavení. Pokud si je vypnete, může se stát, že přijdete o některé služby, které bychom vám v opačném případě poskytovali. Také není vyloučeno, že po vypnutí těchto cookies si nebudeme pamatovat, že jste o konkrétní službu v minulosti neměli zájem.

Reklamní cookies

Tyto cookies jsou napojeny na služby poskytované jinými firmami (např. Facebook, Google). Jedná se typicky například o tlačítka "To se mi líbí" a "Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky. S jejich pomocí vás můžeme přepojit na sociální sítě a na základě údajů o vaší návštěvě se vám pak může začít zobrazovat personalizovaná reklama, která by vás mohla více zajímat. Používání těchto cookies záleží pouze na vás. Pokud si je vypnete, oznamujete nám, že vám máme přestat nabízet některé naše služby. Správu těchto cookies zajišťují jiné firmy, proto máte možnost - budete-li je chtít zakázat - použít nástrojů, které jsou k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách těchto firem.

Cookies třetích stran

Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek, reklamní účely). Právní předpisy Evropské Unie vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků získaly jejich souhlas po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají.