Co znamená předčasný porod? Jak se může projevit? Je nebezpečný? Jaké jsou jeho příčiny?

Předčasným porodem rozumíme porod před dokončeným 37. těhotenským týdnem.

Jaké jsou projevy předčasného porodu?

Předčasný porod se může hlásit počátečními děložními stahy, odchodem hlenové zátky, odtokem plodové vody či zkracováním a otevíráním děložního hrdla.

Pátrání po známkách hrozícího předčasného porodu je součástí pravidelných prohlídek u ošetřujícího gynekologa v průběhu těhotenství. Při vaginálním vyšetření hodnotí zda se čípek nezkracuje a není nutný klidový režim či přímo hospitalizace.

Při některé výše uvedené známce hrozícího předčasného porodu by měla být maminka převezena ideálně do perinatologického centra, do nemocnice,  kde je zázemí pro možný porod a ošetření  nedonošeného dítěte.

Předčasné porody se mohou opakovat, proto je předchozí předčasný porod důležitou informací v těhotenské průkazce.

Je nebezpečný?

Předčasně narozené děti nejsou ještě dokonale přizpůsobeny pro adaptaci na vnější prostředí, jsou nezralé. Čím dříve se narodí, tím jsou jejich adaptační mechanismy méně vyvinuté a to je ohrožuje na životě.

Nedonošené děti jsou více náchylné k nemocem i v období kojeneckém, mohou se u nich objevit i poruchy duševního a tělesného vývoje.

Proto je nutné zdůraznit, že každý den, kdy je v tomto období dítě v děloze matky, je pro něj velkým přínosem.

Jaké jsou příčiny předčasného porodu?

Přičiny nejsou vždy známé. Mohou být i kombinací více věcí najednou. Na předčasný porod má vliv zánět rodidel, který může přestoupit výše až do dělohy, na plodové obaly, případně i na miminko. Může to být  ze strany matky onemocnění jako preeklampsie, cukrovka, trauma nebo vývojové anomálie dělohy.

Pokud se děloha hodně napíná, vlivem velkého množství plodové vody nebo při těhotenství s více dětmi, pak i to může být důvodem předčasného porodu.

Pokud vám váš ošetřující lékař doporučí klidový režim, případně hospitalizaci, určitě dbejte jeho rad. Předčasný porod může mít na vaše miminko velký vliv v jeho budoucím životě a všichni si přeci přejeme dát našim dětem co možná nejlepší start do života.