S pomocí glukózového tolerančního testu se diagnostikuje tzv. těhotenská cukrovka. Toto vyšetření musí podstoupit všechny nastávající maminky.

Kdy se glukózový test provádí?

V druhé polovině těhotenství, kolem 25. týdne, budete odeslána na orální glukózový toleranční test. Jako jeden z krevních testů v těhotenství se provádí proto, aby se zjistilo, jestli netrpíte těhotenskou cukrovkou. Ta by znamenala riziko pro vás, ale i pro vaše dítě, proto je dobré tento test nepodcenit.

Nejvíce ohroženy ženy s nadváhou, ženy s cukrovkou u příbuzných a ty, u kterých se cukrovka objevila při jejich předchozím těhotenství.

Jak vyšetření probíhá?

Principem glukózového tolerančního testu je zatížit organismus nalačno přesnou dávkou cukru a zjistit ve vzorcích krve hladinu krevního cukru. Odběry krve se provádějí z žíly před vypitím a za 60 a 120 minut po vypití roztoku. Lékař hodnoty krevních odběrů vyhodnotí a pokud jedna z hodnot nebude splňovat doporučený limit, odešle vás ke kontrole do diabetologické poradny.

Většina těhotenských cukrovek se dá řešit správnou dietou, pohybovým režimem a životosprávou, ale někdy je nutné přistoupit i k léčbě pomocí tablet nebo inzulinu.

Co znamená pozitivní výsledek testu?

Pozitivní výsledek testu svědčí pro diagnózu těhotenské cukrovky a test se pak v průběhu těhotenství již neopakuje. Těhotná žena musí být následně sledována a léčena v diabetologické poradně pro těhotné.