Miminko otačí hlavičku velmi často k jedné straně - nejčastější problém kojenců, který ovlivní jeho celkový vývoj až do stoje.

Hlavička stočená k jedné straně, neboli predilekce hlavičky je stav, kdy miminko velmi často leží s hlavičkou otočenou na jednu stranu. Když se na dítě podíváme, na první pohled se nám může zdát, že je vše v pořádku. Hlavička leží v ose s tělem dítěte, jenom je otočena na stranu. Stranové predilekční držení hlavy je fyziologické do 6. týdne věku dítěte. Později se jedná a asymetrický vývoj dítěte.

Jak predilekce vzniká?

Abnormální polohy plodu v děloze matky, vrozené kostní a svalové anomálie, poraněním svalu na krku na jedné straně při porodním traumatu, blokády krční páteře způsobené porodem, tvarem hlavy novorozence, nevhodné podmínky k odpočinku a spánku – způsobené především nevyváženou a především nevhodnou manipulací.

Na co si dát pozor?

  • Dítě by mělo být schopno strany volně střídat, otáčet hlavu na jednu i na druhou stranu, nebo alespoň do střední pozice
  • Pokud má novorozeně snahu hlavičku otočit k jedné straně, ale nedokáže to
  • Velmi často stáčí hlavičku k jedné straně
  • V poloze na zádech, při zvednutí nožiček nad bříško, se celý trup stočí do písmene  

V těchto případech je potřeba vyhledat odborníka. Častým následkem predilekce je vznik plagiocefalie. Ta se vyznačuje: asymetrickým zploštěním hlavičky.

Jak je možné problému predilekce předcházet?

  • Ukládání novorozence a dítěte minimálně do 3. měsíce věku, zásadně do měkké polovysypané peřinky, ideálně s podložením péřového polštářku. To mu umožní uvolnit se a lépe rozložit těžiště těla i hlavičky do středové polohy.
  • Pravidelné polohování dítěte střídavě na levý a pravý bok, popřípadě mezi válečky.
  • Polohování dítěte v postýlce především v době bdění – střídavě na 24 hodin denně hlavičku jedním směrem a 24 hodin směrem opačným.
  • Vyvážené lůžko dítěte, vodorovná podložka.
  • Správnou manipulací, to se rozumí způsob zvedání, nošení a pokládání dítěte, který ho nepřetěžuje a nabízí mu vhodné polohy, přiměřené jeho věku.


Maminky, pokud nevíte, nebo si nejste jisté, zeptejte se. Na dobrém začátku záleží velmi záleží.