Váháte, kdy v práci oznámit, že jste těhotná? Nepospíchejte, počkejte, až bude vaše těhotenství potvrzené a neobávejte se - zákon stojí na vaší straně.

Co se týče těhotenství a pracovního poměru, můžete být klidná, naše zákony budoucí maminky dostatečně ochraňují. Přesto se můžete cítit nesvá ohledně otázky, kdy a jak říci svému nadřízenému o svém těhotenství. V tomto článku jsme shromáždili informace, které vám pomohou. V případě, že budete potřebovat podrobnější informace, obraťte se na Správu sociálního zabezpečení nebo využijte soukromé právní poradenství.

Jaká zákonná práva a povinnosti na pracovišti máte?

Je pochopitelné, že většina budoucích maminek se o tuto radostnou novinu hned nepodělí se všemi svými kolegy v práci, ale i tak byste měla vědět, že existují zákony, které vás během těhotenství a mateřské dovolené chrání.
Nejlepší je, když se o vašem těhotenství dozví váš zaměstnavatel co nejdříve, ale samozřejmě až v době, kdy vám těhotenství potvrdí gynekolog. Těhotná zaměstnaná žena většinou správně posoudí dobu, kdy svému nadřízenému oznámí změnu svého stavu. Je vhodné oznámit to zaměstnavateli dostatečně včas, aby mohl splnit platné předpisy o zaměstnávání těhotných žen, a aby si za vás mohl zajistit náhradu na dobu, kdy budete na mateřské a rodičovské dovolené. Určitě si nastudujte všechna práva, která jako nastávající maminka máte. Až to půjdete oznámit svému nadřízenému, bude se vám to hodit. Měla byste se také seznámit se směrnicemi o sociálním zabezpečení těhotných žen a maminek na mateřské a rodičovské dovolené.

Nezapomeňte, že nezáleží na tom, zda jste zaměstnaná na hlavní nebo na vedlejší pracovní poměr, ve státní organizaci nebo v soukromém sektoru.

Konec nočním směnám

Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná žena pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství a nerušený vývoj plodu. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a práce, které těhotná nesmí vykonávat, proto zaměstnavatel nesmí dovolit, aby těhotná pracovala v nočních směnách a při pracích s rizikem. Pokud tomu tak dosud bylo, musí těhotnou ženu přeřadit na jiné pracoviště, a to při zachování jejího předchozího výdělku. Žena z důvodu těhotenství nebo mateřství nesmí být ze zaměstnání propuštěna. Ženám nesmí být odepřena další mateřská dovolená a musí jim být zachována příležitost zaměstnání po jejím skončení.

Pokud máte pocit, že se k vám zaměstnavatel chová nefér kvůli těhotenství, kontaktujte místní právní poradnu.

Kdy už nepracovat

Těhotná žena by neměla vykonávat zaměstnání po 34. týdnu těhotenství, ale záleží na druhu profese. V této době váš oběhový a dýchací systém a některé další životně důležité orgány musí podávat nejvyšší výkon. Páteř, klouby a svaly jsou nejvíce zatíženy. Poslední dva měsíce jsou těhotenským obdobím, kdy byste si už měla odpočinout, kdykoliv pocítíte únavu – což nemusí být vždy možné, pokud po tomto termínu setrváte v zaměstnání.

Přemýšlíte, jak oznámit těhotenství kreativně rodině a přátelům? Nechte se inspirovat Hančinými tipy na originální oznámení narození miminka.