Jako nastávající matka máte nárok na různé druhy podpory. Pokud nevíte, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo zda máte nárok na porodné, přečtěte si náš článek, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Během mateřské a rodičovské dovolené vás čeká spousta společného objevování s vaším děťátkem. České zákony jsou velmi vstřícné a umožňují vám toto období prožít intenzivně spolu se svým děťátkem dle vaší volby. Dokonce již v těhotenství máte určitá specifická práva, která můžete uplatnit dlouho před tím, než se vaše děťátko narodí, takže si předem zjistěte, na co všechno máte nárok.

Co je to mateřská dovolená?

Co se mateřské dovolené týče, je pozice dnešních maminek, ve vztahu k zaměstnavateli, lepší než dříve. Máte více času a prostoru připravit se na příchod vašeho děťátka na svět i na pozdější péči o něj. Využití možnosti dlouhodobější celodenní péče o dítě vám pomůže  vytvořit si pevnější citové pouto mezi vámi a dítětem. Pokud jste se doposud o tyto věci nezajímala, možná to pro vás bude trochu moc informací najednou - máte totiž právo nejen na mateřskou, ale i na rodičovskou dovolenou. To jsou dvě naprosto rozdílné věci. Níže naleznete podrobnější vysvětlení obou pojmů.

Mateřská dovolená je určena pouze mamince - zaměstnankyni a činí maximálně 28 týdnů při narození jednoho dítěte nebo 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí. Nastoupit mateřskou dovolenou můžete 6 týdnů před předpokládaným datem porodu, nejdříve však na počátku osmého týdne před tímto dnem. Nastane-li porod dříve, než určil lékař a vyčerpáte-li v důsledku toho do data porodu méně než 6 týdnů mateřské dovolené, pak vám bude náležet mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů (resp. 37 týdnů). Pokud ale vyčerpáte z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, než je dřívější porod, pak vám bude náležet mateřská dovolená v délce pouze 22 týdnů (resp. 31 týdnů) od data porodu.

Datum doporučeného nástupu na mateřskou dovolenou určí gynekolog podle vypočítaného termínu porodu, nicméně konkrétní den si zvolíte sama (v rozmezí 8-0 týdnů před porodem). O nástupu na mateřskou dovolenou pak nezapomeňte informovat zaměstnavatele. Vyplněný formulář o nástupu na mateřskou dovolenou odevzdáte svému zaměstnavateli nebo na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pokud podnikáte. Zaměstnavatel je povinen od vás tento formulář přijmout a předat všechny nezbytné podklady Okresní správě sociálního zabezpečení.

Není samozřejmě vaší povinností vyčerpat celou zákonnou dobu mateřské dovolené. Mateřská dovolená však celkově nesmí být v souvislosti s porodem kratší než 14 týdnů. V žádném případě ji nemůžete ukončit ani přerušit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. V době, kdy jste na mateřské dovolené, vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu a vy pobírá peněžitou pomoc v mateřství (PPM), která je dávkou nemocenského pojištění.

Jak vysokou mateřskou dostanu?

Při přípravě na příchod děťátka i při následné péči o něj je samozřejmě důležitá také otázka peněz. Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splňovat následující podmínky:

  • Jste-li zaměstnankyní, musíte se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech účastnit na nemocenském pojištění. Pokud nejste zaměstnaná, ale pracovní poměr byl ukončen v době těhotenství, trvá tzv. ochranná lhůta, která činní 180 dní ode dne skončení pracovního poměru. Byla-li vám PPM v zaměstnání přiznána, nesmíte v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
  • Jste-li OSVČ, musíte se alespoň 270 kalendářních dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před porodem, účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během pobírání PPM nesmíte osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, jejíž podpisy musí být ověřené. Taková dohoda určí dny, po které se bude otec o dítě starat a v těchto dnech se pozastaví výplata PPM matce a začne se vyplácet otci z jeho nemocenského pojištění. V péči o dítě i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte). Četnost střídání není omezena. Pokud se rozhodne otec, že bude pečovat o dítě, jednoduše se PPM matce zastaví a začne se vyplácet muži, a naopak.

PPM se vypočítává jako 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se vypočte tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný za rozhodné období (většinou předchozích 12 měsíců), dělí počtem kalendářních dnů, připadajících na rozhodné období a upravuje se o redukční hranice. Pro bližší informace o výpočtu mateřské dovolené navštivte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.

Proč je dobré jít na mateřskou dovolenou?

Mateřská dovolená vám dává možnost prožít v klidu poslední týdny těhotenství, kdy si stejně budete připadat jako "slon v porcelánu", a zotavit se po porodu. Tato doba vám také poskytuje neocenitelný čas na to, abyste si ke svému děťátku vytvořila silné citové pouto a mohla se o něj starat v klidném domácím prostředí, kde to znáte. Těch pár prvních týdnů či měsíců, které strávíte se svým drobečkem, je neopakovatelný zážitek, takže tohoto poskytnutého času určitě využijte!

Jak mateřská ovlivňuje moje zaměstnanecké výhody?

Vaše normální dovolená se vám nijak nekrátí a je poskytnuta i za dobu mateřské dovolené. Řádnou dovolenou pak můžete čerpat po skončení vaší mateřské dovolené a zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět.

To samé platí pro zaměstnance - otce, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je matka oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Navíc jste mnohem více chráněna před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a po návratu je zaměstnavatel povinen vás umístit na vaše dosavadní pracovní místo. Takže se rozhodně nenechte vyrušit od času stráveného se svým děťátkem a prostě to spolu prožívejte naplno a všemi smysly!

Práce v bezpečném prostředí během těhotenství a mateřství

Váš zaměstnavatel má během období, kdy jste těhotná, kojíte, či do konce devátého měsíce po vašem porodu, zákonnou povinnost zajistit vám práci v bezpečném pracovním prostředí a nezaměstnávat vás pracemi, které jsou zakázány. Má povinnost zajistit, abyste nepracovala s nebezpečnými chemikáliemi, nezvedala těžké předměty, nepracovala v extrémních teplotách, a nebyla nucena pracovat v nepřiměřené poloze vzhledem vašemu stavu. Všechny tyto práce stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003, kterou najdete webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Platná legislativa.

Pokud pracujete v noci, můžete požádat o zařazení na denní práci a zaměstnavatel je povinen vám vyhovět. Pokud vykonáváte práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje vaše těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést vás dočasně na práci, která je pro vás vhodná. Na vyrovnání případného rozdílu ve mzdě se poskytuje vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění. Toto vše platí bez ohledu na to, jak dlouho v současném zaměstnání pracujete. Rozhodně nemějte pocit, že musíte pracovat v nebezpečných podmínkách nebo podstupovat jakékoli riziko – na vašem zdraví a zdraví vašeho děťátka přece záleží nejvíc!

A jak je to s kontrolami u lékaře?

Pokud potřebujete jít na kontrolu u lékaře v pracovní době, musí vám být za tuto dobu poskytnuta náhrada mzdy, pokud chodíte k lékaři, který je nejblíže vašemu bydlišti. Pokud chcete jít jinam (dále), zaměstnavatel je povinen vám uhradit náhradu mzdy pouze po dobu, kterou by vám trvala návštěva nejbližšího lékaře. Toto neplatí v případě předporodních kurzů.

Co je to rodičovská dovolená?

Na takovou dovolenou má kromě matky na rozdíl od mateřské dovolené nárok i otec, přičemž ji i otec i matka mohou čerpat oba najednou nebo kterýkoli z nich. Po skončení mateřské dovolené se buď můžete vrátit do zaměstnání, nebo můžete pokračovat v péči o dítě a zůstat na rodičovské dovolené. Rodičovské dovolené může využít matka po skončení mateřské až do 3 let věku dítěte a otec o narození dítěte až do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená nemusí být čerpána souvisle, můžete o její poskytnutí žádat až do 3 let věku dítěte opakovaně.

Zaměstnavatel vám nehradí mzdu, nicméně i v tomto období budete finančně zajištěna pobíráním rodičovského příspěvku, který je poskytován ze systému státní sociální podpory. V současné době si můžete zvolit délku jeho vyplácení do 2, 3 nebo 4 let věku vašeho dítěte, příspěvek se poskytuje až do doby, kdy je vyčerpána výše 220 000 Kč celkem. Příspěvek tedy může výt vyplácen o rok déle, než trvá rodičovská dovolená. O rodičovský příspěvek si musíte před koncem mateřské dovolené požádat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Nárok na rodičovský příspěvek bude mít rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Během pobírání rodičovského příspěvku se nesleduje váš příjem, můžete si tedy zlepšovat občasnou prací rodinnou finanční situaci.

Co je to porodné?

Nárok na vyplacení porodného (další dávky sociální podpory), mají jen ty rodiny, jejichž příjmy jsou nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny – a to v kalendářním čtvrtletí, které předchází narození dítěte. Do tohoto příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Žádá se o něj na příslušné pobočce Úřadu práce. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, na druhé pak 10 000 Kč.Pro detailní informace o dávkách a jejich fungování kontaktujte příslušnou OSSZ (správu soc. zabezpečení).