Během porodu máte možnost, vybrat si z několika prostředků, které vám pomohou od bolesti. Přečtěte si více a zjistěte, co vám bude vyhovovat nejvíce.

Porod je bolestivá záležitost, proto kromě epidurální anestezie existuje celá řada možností, jak porodním bolestem ulevit. Ne všechny metody jsou vhodné vždy, proto vám personál vždycky vysvětlí, jaká metoda je v tu dobu nejvhodnější. 

Každá žena prožívá bolest jinak, stejně tak účinnost jednotlivých metod může být individuální. Je tedy důležité, abyste měla dostatek informací o všech možnostech a mohla si pak zvolit vhodný bolest tišící prostředek.  Je také nezbytné, aby porodnice, kterou jste si pro svůj porod vybrala, vybranou možnost nabízela.  Pokud už máte v této otázce jasno, je to skvělé. Pokud ne, doporučujeme vám promluvit si o tom s vaším gynekologem.

Jaký prostředek proti bolesti si vybrat?

Nikdo vám nedokáže předem říct, jak se budete při porodu cítit. Některé ženy se s bolestí vyrovnají lépe, jiné hůře a mohou potřebovat pomoc, aby všechno zvládly. Když však budete předem vědět, jaké možnosti máte k dispozici, budete se i při kontrakcích určitě rozhodovat snáze!

Je vhodné, abyste si předem zjistila, jaké prostředky k tišení bolesti budete moci ve vámi zvoleném zdravotnickém zařízení využít. Ne všechny metody a prostředky uváděné níže, jsou ve všech porodnicích běžně dostupné. Nejlepší bude, když si o celé záležitosti předem promluvíte se svým lékařem. Ten vám s výběrem vhodné metody rád pomůže. Některé prostředky proti bolesti mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, nebo se musí užívat společně s dalšími medikamenty.

Epidurální analgezie

Většina žen, které využily možnosti epidurální analgezie (epidurál) vám potvrdí, že funguje výborně a porod pak bolí jen minimálně. Při jeho použití se nebudete cítit ospalá, takže budete porod plně vnímat.

Epidurální analgezií se rozumí aplikace lokálního (místního) anestetika pomocí hadičky zavedené do epidurálního prostoru v páteřním kanálu v bederní oblasti. Zavedení katetru a řízené podávání anestetika do něj je v kompetenci anesteziologa, proto pokud není anesteziolog přítomen, není možné tuto metodu využít.

Pokud o epidurálu uvažujete, informujte se předem, zda vámi vybraná porodnice tuto možnost nabízí.

Kdy se může epidurální analgezie použít?

Podle vaginálního vyšetření a celkové rychlosti běžícího porodu vám personál nabídne využití epidurální analgezie ve vhodný čas. Pokud jsou porodní cesty hodně otevřené, nebo porod běží rychle, pak není vhodně epidurální analgezii zavádět.  V tomto případě je Vám nabídnuto využít jiné možnosti úlevy od bolesti.

Jaké jsou vedlejší účinky epidurálu?

Při použití epidurálu může porod trvat o trochu déle, obzvláště v jeho poslední fázi, protože nemusíte tak bolestivě vnímat děložní kontrakce a nebude vás to tolik nutit tlačit jako při porodu bez analgezie. Je důležité řídit se proto pokyny porodní asistentky nebo porodníka.

Po ukončení aplikace epidurální analgezie hrozí riziko vzniku přechodné bolesti hlavy. Epidurál také může způsobit přechodný pokles krevního tlaku, proto vám ho bude anesteziolog pravidelně kontrolovat. Můžete mít také pocit mravenčení, třesavky nebo svědění, vše je ale přechodné. Na případnou bolest hlavy pomáhá poloha vleže, dostatečná hydratace nebo kofeinové tablety.

Entonox

Entonox je směs kyslíku a oxidu dusného, která se vdechuje z obličejové masky. Tato směs plynů se používá ke snížení bolesti během kontrakcí. Jeho dávkování máte pod kontrolou jen vy sama, dá se užít v jakékoli fázi porodu, ale ideální je v první době porodní. Lze jej snadno kombinovat s jinými bolest tišícími prostředky.

Entonox nezůstává ve vašem těle dlouho a vašemu děťátku neškodí. Nezapomeňte, že plyn musíte začít vdechovat ve stejnou chvíli, kdy ucítíte počátek kontrakce. Pokud s tím budete otálet až do chvíle, kdy je bolest maximální, pak bude účinek nejvyšší v období mezi kontrakcemi, což vám nijak zvlášť neuleví. Po entonoxu můžete pociťovat sucho v puse, nebo se vám může udělat nevolno, takže je dobré mít po ruce sklenici vody.

V České republice se entonox během porodu používá zřídka.

Digitální uvolňovač bolesti (TENS)

Elektrody digitálního uvolňovače bolesti se připevňují na kůži do bederní oblasti. Tento přístroj vysílá drobné elektrické impulzy, jimiž se blokuje cesta signálů bolesti po nervových vláknech do mozku. TENS je obzvláště užitečný v raných fázích porodu, kdy pomáhá vašemu tělu vytvořit si endorfiny, což jsou vlastní chemické látky, díky nimž se budete cítit dobře.

Během používání tohoto přístroje se můžete volně pohybovat a jeho užití nemá na vaše děťátko žádný vliv. Intenzitu elektrických impulzů si můžete sama nastavit podle aktuálního pocitu bolesti. Bude trvat necelou hodinu, než pocítíte první účinky digitálního uvolňovače bolesti, takže pokud se pro tuto metodu rozhodnete, je vhodné začít TENS používat hned na počátku porodu.

Bohužel tento přístroj není ve většině porodnic běžně dostupný, je však možné si ho předem zakoupit či vypůjčit.

Přístroj nebudete moci použít při sprchování či při natáčení kardiotokografického záznamu. Mějte na paměti, že když přestanete digitální uvolňovač bolesti používat, jeho účinek okamžitě pomine. Lze jej ovšem snadno kombinovat s ostatními prostředky, které tiší bolest.

Dolsin

Tento lék proti bolesti je opiát a poskytuje účinnou úlevu od bolesti, především pokud porod postupuje pomalu. Podává se většinou nitrosvalovou injekcí nebo nitrožilní kanylou. Dolsin se většinou podává v kombinaci s dalšími léky, které zmírňují jeho vedlejší účinky, zejména pocit nevolnosti.

Podává se pouze v první době porodní, kdy se musí myslet na možné nežádoucí účinky na novorozence. Dolsin může způsobit útlum dýchání, spavost a zpomalené reakce vašeho děťátka po porodu, což se projeví především neochotou k sání, proto vám tento lék nebude personálem příliš často nabízen.

Nalbuphin

Je to lék, který se také využívá s ohledem na dítě, je nutné miminko v průběhu podání monitorovat. Jeho použití není plošně rozšířeno, ale v rukou odborníků představuje úlevu od bolesti.

Paracervikální blok

V některých porodnicích je nabízena aplikace tzv. paracervikálního bloku. Metoda je aplikována při vhodném vaginálním nálezu. Speciální tenkou jehlou se kolem otevírající se porodnické branky aplikuje místní anestetikum. Většinou dojde poměrně rychle k urychlení otevírací fáze porodu a kontrakce se zdají tupější a méně bolestivé. Metodu aplikuje na rozdíl od epidurálu gynekolog.  Také je důležité jako u ostatních metod monitorovat reakce miminka pomocí CTG.

Další metody úlevy od bolesti

Kromě výše zmíněných metod se běžně využívají při zmírnění bolesti:

  • dýchací techniky,
  • polohy na míči,
  • sprchování teplou vodou,
  • polohování maminky na porodní posteli.

Neodmyslitelnou součástí tišení bolesti je i přítomnost doprovodu u porodu, která sama o sobě má uklidňující efekt.