Co je laktační psychóza? Jak ji poznám? Může být pro mě nebo miminko nebezpečná?

Termínem laktační psychóza se rozumí více druhu duševních poruch, které mohou vzniknout v souvislosti s porodem, nejčastěji v období šestinedělí. Poporodní deprese je nejčastějším projevem, ale vzácněji mohou nastat i jiná psychiatrická onemocnění jako například poruchy vědomí.

Důvodem, proč k těmto duševním onemocněním dochází, jsou prudké hormonální změny, které mohou ovlivnit rozhodování, vnímání i emoce, které po porodu ženy pociťují. Laktační psychóza nepatří mezi časté onemocnění, ale může být velice vážné. Více náchylné jsou ženy, které již před těhotenstvím trpěly depresemi, nebo se léčily pro jiná psychiatrická onemocnění. Onemocnění se ale může objevit i u zcela zdravých maminek.

Jak poznat, že by se mohlo jednat o laktační psychózu?

Určení diagnózy patří do rukou lékaře psychiatra, ale onemocnění má několik projevů, kterých je dobré si všímat. Onemocnění se objevuje u žen po porodu a projevy mohou mít různý charakter. Někdy si zvláštního chování všimne personál porodnice, někdy se onemocnění může projevit až při příchodu z porodnice.

Maminka může být:

  •  výrazně depresivní se zpomalenými reakcemi,
  • někdy halucinacemi nebo naopak zvýšenou dráždivostí s pocitem radosti až euforie,
  • často se mění nálady velice rychle.

Pokud maminka přestane mít zájem o své okolí, nemá chuť k jídlu, cítí pocity viny, trápí ji beznaděj, špatně spí, trpí nočními můrami, nemá zájem se o miminko starat, neví, který je den, kolik je hodin, pak je nutné ihned vyhledat odbornou pomoct. Jedná se o závažné onemocnění.

Ve stavu laktační psychózy je duševní stav maminky natolik narušen, že je zvýšeně náchylná k možné sebevraždě či ublížení dítěti, proto je nezbytné tento stav co nejrychleji rozeznat, nepodcenit a vyřešit s odborníkem.

Nemějte ale strach. Každá maminka, která si odnáší své novorozené dítko z porodnice, se potýká s celou směsí emocí a pocitů. Neznamená to, že trpíte laktační psychózou. S novým miminkem se musíte sžít, naučit se vnímat jeden druhého a to, že se změní celý váš život, může zpočátku vyvolat i smutek. Pokud máte pocit, že je toho na vás příliš, že je všechno jiné, než se může zdát, promluvte si s partnerem, kamarádkami, rodiči nebo se svým lékařem.