Každou nastávající maminku zajímá, jestli dokáže kontrakce správně rozpoznat. Přečtěte si více o tom, co povede k narození vašeho miminka.

U děložních kontrakcí platí, stejně jako u celé řady dalších věcí v těhotenství, že každá žena je prožívá jinak, individuálně. S postupujícím porodem kontrakce sílí a interval mezi nimi se stále zkracuje, stávají se pravidelnými.

Kontrakcemi vám příroda říká, že děloha je naprosto připravena vám pomoci při porodu vašeho děťátka, jinými slovy, že se už miminko chystá na svět. Pokud však o nich budete chtít vědět ještě více informací, pak se zeptejte svého lékaře.

Co způsobuje děložní kontrakce?

Děložní stahy neboli kontrakce vznikají působením hormonu oxytocinu. Kontrakce jsou pravidelné, vůlí neovlivnitelné stahy svalových vláken dělohy. Výsledkem je krátkodobé ztuhnutí děložní stěny a zvýšení tlaku uvnitř dělohy. Děložní hrdlo se postupně zkracuje a rozevírá. Děložní kontrakce tak napomáhají hlavičce dítěte sestupovat do porodních cest.

Jak se kontrakce projevují?

Každá žena pociťuje kontrakce trochu jinak, ovšem obecně lze říct, že začínají jako křečovité bolesti dělohy. Kontrakce se, na rozdíl od poslíčků, předzvěstných stahů, objevují v pravidelných intervalech, zesilují a vedou k porodu (mají tedy vliv na otevírání porodních cest). S postupujícím porodem jsou kontrakce silnější, intervaly mezi jednotlivými kontrakcemi se zkracují a jednotlivé kontrakce trvají déle.

V prvním stádiu porodu můžete kontrakce vnímat jako bolest v kříži nebo v podbřišku.

K děložním kontrakcím dochází i tehdy, když je cítíte otupěle, nebo je necítíte vůbec (například při různých druzích analgezie).

Jak na kontrakce?

První doba porodní

Hlavně během první doby porodní se vám budou hodit různé techniky dýchání a relaxace, které jste se naučila v předporodním kurzu. Pokud jste předporodní kurz neabsolvovala, porodní asistentka vám vysvětlí techniku správného dýchání až v porodnici. Správné dýchání ovlivňuje vnímání bolesti, ale je také velice důležité pro zajištění zásobování kyslíkem rodičky a rodícího se miminka. Až přijedete do porodnice a kontrakce zesílí, možná budete chtít využít také nějaké prostředky proti tišení bolesti, které vám nabídne personál s ohledem na fázi porodu.

Druhá doba porodní

S nástupem druhé doby porodní se však stejně budete soustředit jen na to, jak vytlačit svoje děťátko z dělohy ven na svět, s tím vám právě kontrakce dělohy pomohou, proto je nutné, aby byly pravidelné a dostatečně silné. Samotná vypuzovací fáze miminka z dělohy je natolik náročná, že je zapotřebí intenzivních kontrakcí a vaší spolupráce.

Jak se sledují kontrakce?

Po příjezdu do porodnice se vás lékař nebo porodní asistentka zeptají:

  • jak dlouho vaše kontrakce (bolesti) pociťujete,
  • zda jsou pravidelné,
  • jak často se opakují,
  • jaký je mezi nimi interval,
  • jak dlouho trvají.

Důležité je sledovat, jak vaše miminko reaguje na jednotlivé děložní stahy. Proto se používá přístroj zvaný kardiotokograf (CTG), který umožní sledování akce srdeční miminka, jeho pohybů a vašich děložních stahů v průběhu celého porodu, aby se případně dalo předejít možným komplikacím.