Na výletě za přesnídávkami

Taťka Cejny cestoval jako správný táta za výrobou Hami jablečných přesnídávek.